Encryptie
Oplossingen - Encryptie

Encryptie

Encryptie is actueler dan ooit te voren. Steeds vaker halen grote datalekken het nieuws. Dat komt niet alleen doordat de diefstal van data toeneemt maar ook door de wet meldplicht datalekken. Hierdoor is een organisatie verplicht melding te maken in geval sprake is van een datalek. 

 

Wet meldplicht datalekken

Veel organisaties leven in de veronderstelling dat bij hen geen sprake zal zijn van een datalek. Helaas is die aanname niet gestoeld op de werkelijkheid. Een organisatie dient namelijk melding te maken van een datalek wanneer  er sprake is van toegang tot, vernietiging van, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van de betreffende organisatie. Wanneer sprake is van een datalek dient daarvan melding gemaakt te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Daardoor zijn de eisen ten aanzien van het registreren van geconstateerde datalekken nog strenger geworden. 

 

Encryptie Software

Doordat een datalek zowel financiële als wel reputatie schade kan aanrichten, is het van groot belang de kans op een datalek te minimaliseren. Goede informatiebeveiliging kan worden bereikt door gebruik te maken van encryptie software. Daarmee wordt voorkomen dat onbevoegde partijen toegang krijgen tot data, waaronder persoonsgegevens. Op het gebied van encryptie software werkt GroupSecure samen met FileCap en Sophos.

 

Sophos SafeGuard Encryption

SafeGuard Encryption is de encryptieoplossing die wordt aangeboden door Sophos. SafeGuard biedt gesynchroniseerde encryptie. Deze encryptiemethode beschermd data ongeacht waar de gebruiker zich bevindt en van welk device gebruik gemaakt wordt. Deze garantie kan geboden worden doordat de gebruiker, applicatie en beveiligingsintegriteit van het device continu gevalideerd worden. Wanneer de validatie doorlopen is kan pas toegang worden verkregen tot de encrypted data. Dit alles vindt binnen een oogwenk plaatst waardoor gebruikers geen hinder ondervinden van het werken binnen een dergelijk beveiligde omgeving. 

 

FileCap

FileCap is een dedicated file transfer en secure e-mail applicatie. Het laat zich het best omschrijven als hét veilige alternatief op clouddiensten zoals WeTransfer inclusief een mogelijkheid om veilige mailconversaties te voeren. In tegenstelling tot clouddiensten wordt de FileCap server niet gehost in een public cloud maar op de server van de eigen organisatie. Hiermee wordt ten alle tijden de controle behouden over bestanden die verzonden of ontvangen worden. Met de toevoeging van e-mail encryptie, kunnen werknemers veilig mailen met iedereen buiten de organisatie. De FileCap-server fungeert als encrypted e-mail platform.

 

Grote bestanden versturen met FileCap

Met behulp van FileCap is het kinderlijk eenvoudig om grote bestanden te delen, zowel intern als extern. Er is zelfs een functionaliteit waarmee het mogelijk is om bestanden aan te laten leveren door een andere partij. De FileCap gebruiker stuurt een e-mail naar de partij die de bestanden dient aan te leveren, vervolgens wordt op de toegestuurde link geklikt waarbij degene die de bestanden dient aan te leveren, binnen een unieke ssl sessie,  op de FileCap portal belandt. De gebruiker dient alleen nog de bestanden toe te voegen waarna op verzenden kan worden geklikt. Om het verzenden en ontvangen van bestanden en e-mails nog veiliger te maken, kan er gekozen worden om een wachtwoord, token of beide toe te voegen.Meer weten over data encryptie?

Zou je graag meer willen weten over Sophos SafeGuard Encryption, FileCap of heb je een algemene vraag? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op en we praten graag met je verder!

 
T 0546 - 746010
E info@groupsecure.nl

 

Onze Encryptie partners

Filecap
Sophos
Tech Data