Overheid
Sectoren - Overheid

Overheid

Ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten is onze klant. Daardoor hebben we veel kennis van deze markt. We weten wat er speelt en dat we er goed beslagen ten ijs komen. Kernwoorden: siem, privacy gevoeligheid bij zorgtaken, schaalvergroting, het nieuwe werken en de wet Meldplicht Datalekken.

Referenties

Enkele overheid referenties